Zpočátku živelné, hromadné a nekoordinované, dnes propracované, sledované a odborné. Takové je jazykové vzdělávání od roku 1989 po současnost. Před dvaceti lety začaly v České republice vznikat první jazykové školy a s nimi došlo ke změně samotného jazykového vzdělání.

Po revoluci v roce 1990 mohly vzniknout první soukromé jazykové školy. Vznikla jich celá řada ve všech koutech republiky. Jaká je situace dnes?

V minulosti se učili všichni, na jazykové školy a na lektory nebyly kladeny prakticky žádné požadavky a jazykové vzdělávání zažívalo svůj boom. Učili neaprobovaní lektoři, výuka probíhala v nevyhovujících prostorech, nebyly dostupné kvalitní učební materiály. „Byla to divoká doba, kdy učil každý, kdo byl na pár měsíců v zahraničí. Ty doby už jsou díkybohu dávno pryč,“ konstatuje ředitel jazykové školy Slůně – svět jazyků a zároveň viceprezident AJŠA – Asociace jazykových škol.

Postupem času klienti začali vyžadovat kvalitní lektory a kvalitní jazykové materiály. Lektoři stále častěji požadovali zázemí jazykových škol a ty na podněty reagovaly postupným zlepšováním servisu.

Dnes již mnoho škol zaniklo a přežily jen ty, které mohly nabídnout to, co klient očekával. Přežily jazykové školy, které vzdělávání klientů neberou primárně jako byznys, ale jako poslání. Také klienti se proměnili a dnes vyžadují daleko sofistikovanější a komplexnější služby než je jen samotná prostá výuka jazyků.

Dnešní kvalitní jazyková škola musí splňovat většinu z těchto požadavků a mít:
- kvalitní a vzdělaní lektoři
- vyhovující učebny
- moderní učební materiály
- metodika a průběžně zpracovanou metodiku výuky
- on-line systém sledování docházky
- prozákaznický servis
- přehledné a informačně hodnotné webové stránky
- členství v jedné ze dvou jazykových asociací
- certifikáty kvality, např. ISO normu
- konkurenční cenovou politiku, apod.

Trh se také konsoliduje a jazykové školy se majetkově propojují. „Tento trend bude dále pokračovat,“ hodnotí Petr Pasek.

A kam se bude dále ubírat jazykové vzdělávání? Přibude větší propojení výuky jazyků s výukou soft skills, větší důraz bude kladen na odborné jazykové kurzy a klienti budou vyžadovat více než 100% servis. Ale nechme se překvapit, co přinese dalších 20 let.