Česká marketingová společnost na konci loňského roku ocenila jazykovou školu a překladatelskou agenturu Slůně – svět jazyků za praktickou aplikaci teorie marketingu a využívání moderních metod a technik v podnikatelských aktivitách. Těmito činnostmi Slůně přispívá k rozvoji marketingu v regionu.

Společnost Slůně už od svého počátku investuje nemalé prostředky do marketingu a nevyhýbá se ani radikálním a velkým projektům, jako je rebranding – tzn. celková změna designu a propagace. Díky němu se podařilo zlepšit vnímání firmy veřejností, zmizelo mj. dětsky působící logo se žlutým slůnětem a komunikace se zaměřila na business klientelu. Změně se nevyhnuly ani internetové stránky společnosti, které jsou nyní mnohem přehlednější, obsahují řadu zajímavých informací a interaktivní prvky, jako jsou ankety a fórum.

Tento projekt byl následován uvedením nových služeb – Skype výukou a víkendovými překlady. Skype výuka je moderní metoda studia, jež vychází vstříc zákazníkům, kteří z časových důvodů nemohou docházet přímo do učeben jazykové školy. Víkendové překlady jsou určeny klientům, kteří potřebují využívat překladatelský servis sedm dní v týdnu.

Progresivní vývoj jazykové školy a překladatelské agentury byl již dříve oceněn v soutěži Vodafone Firma roku 2008.

Slůně – svět jazyků neusíná na vavřínech a chystá se i do budoucna přicházet s novinkami, které potěší všechny zájemce o jazykové služby.