Ředitel jazykové školy Slůně – svět jazyků, ing. Petr Pasek, byl zvolen za Viceprezidenta Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA ČR). Zároveň se stal Místopředsedou Asociace českých překladatelských agentur (ACTA).

Jeho práce bude spočívat převážně v komunikaci s médii a PR činnosti obou asociací, se zaměřením především na zlepšení povědomí odborného tisku a médií o aktivitách těchto asociací, získání lepší pozice obou asociací v očích odborné veřejnosti a další nábor nových členů. Cílem je také profesní sblížení Asociace jazykových škol a Asociace jazykových škol a agentur ČR, jehož důsledkem je dosažení silnější vyjednávací pozice vůči orgánům státní správy.

Asociace jazykových škol a agentur ČR je zájmové sdružení právnických osob. Posláním asociace je zachování kvality jazykového vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky díky vytvoření informační platformy pro komerční a profesní spolupráci členů. Dále se asociace věnuje propagaci profesní prestiže členů a hájení hospodářských a dalších oprávněných zájmů jejích členů. Asociace má v současnosti 25 řádných členů a jednoho přidruženého a dále rozšiřuje své řady. Více informací o asociaci naleznete na www.ajsa.cz.

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Od svého založení v roce 2005 je ACTA členem Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC), která sdružuje všechny evropské národní asociace překladatelských agentur. ACTA má v současnosti 8 členů. Více o asociaci naleznete na www.acta-cz.org.