Součástí strategie každé firmy je zajištění kvalitního a současně levného jazykového vzdělávání. Pro společnosti, které nechtějí za jazykovou výuku platit více než musejí, sestavila jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků (www.slune.cz) seznam rad, jak za výuku ušetřit.

Jazykové školy nabízejí možnost platit jednotnou částku za celou skupinu studentů, bez ohledu na jejich počet ve skupině. Při větších skupinách studentů je cena výuky v přepočtu na jednoho studenta velice zajímavá. V případě, že si vyberete individuální výuku (1 student – 1 lektor), pokuste se platit dopředu. Jazykové školy v případě předplácení výuky poskytují výhodnější hodinovou sazbu. Cena může být dále snížena větším množstvím předplacených hodin.

Kvalitní jazyková škola také umožňuje realizovat výuku přímo na pracovišti klienta (za stejnou cenu, jako za výuku v učebnách školy). Vy tak ušetříte peníze za benzín, popř. MHD a samozřejmě čas, který byste jinak věnovali cestě za výukou. Jestliže si nejste jisti vhodností vybraného typu výuky pro své zaměstnance, požádejte dodavatele jazykových služeb o ukázkovou hodinu. Na testovací hodině si můžete zdarma ověřit kvalitu jazykové školy, i vybraného lektora.

Své jazykové znalosti prohlubujte také prostřednictvím internetu. Zde jsou cizím jazykům věnovány mnohé portály, které můžete používat jako doplněk klasické výuky úplně zdarma. Klasickou výuku s lektorem tyto zdroje nenahradí, mohou se však stát cennými pomocníky při procvičování zvolených oblastí jazyka.

Řada firem využívá možnosti hradit jazykovou výuku prostřednictvím dotací. Mezi nejvíce využívané dotační programy patří jednoznačně Vzdělávejte se! a Školení je šance. Pro koho jsou dotace určeny, včetně dalších podmínek, zveřejňují úřady práce na svých internetových stránkách.

Pro ty, kteří se hlásí do skupinových kurzů pro veřejnost, má Slůně ještě jednu důležitou radu. Nezapomínejte na častý trik jazykových škol, které pouze opticky snižují ceny kurzů. Nízké ceny může být dosaženo menším počtem vyučovacích hodin v týdnu a v celém kurzu. Proto si vždy cenu přepočítejte na jednu hodinu výuky.