Jazyková škola a překladatelská agentura ALKA Language Specialists s.r.o., člen Asociace jazykových škol ČR (AJŠ), rozšířila řady prestižní Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA) a stala se tak první jazykovou školou v ČR, která je členem obou jazykových asociací.

ALKA splnila kritéria nutná pro vstup do AJŠA a stala se tak jejím v pořadí 36. členem. AJŠA působí jako společná platforma pro profesní a komerční spolupráci všech zúčastněných členů asociace. Jejím hlavním cílem je dbát na zachování kvality jazykového vzdělávání napříč všemi regiony České republiky. Z členství v asociaci vyplývá řada výhod, z nichž mezi nejdůležitější patří garance profesní prestiže u klientů v rámci ČR i v zahraničí a prosazování zájmů pod záštitou členské Rady AJŠA ČR.
Jazyková škola a překladatelská agentura ALKA je v současné době jedinou jazykovou školou, která je součástí dvou předních jazykových asociací. V roce 2004 se ALKA stala členem Asociace jazykových škol ČR. Svým vstupem do další asociace, Asociace jazykových škol a agentur ČR, jen potvrdila kvalitu poskytovaných služeb. Výkonná ředitelka školy Ing. Lucie Vlková begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting k tomu říká: „Jsme přesvědčeni o tom, že vstup naší jazykové školy do další jazykové asociace – AJŠA – budou naši potenciální klienti vnímat jako výrazný důkaz její kvality.“