Výuka jazyků

Změnilo se za 20 let soukromé jazykové vzdělávání? Ano!

Zpočátku živelné, hromadné a nekoordinované, dnes propracované, sledované a odborné. Takové je jazykové vzdělávání od roku 1989 po současnost. Před dvaceti lety začaly v České republice vznikat první jazykové školy a s nimi došlo ke změně samotného jazykového vzdělání.
Po revoluci v roce 1990 mohly vzniknout první soukromé jazykové školy. Vznikla